O projekcie

„Droga do Jezusa” to codzienne komentarze do Ewangelii adresowane do dzieci w wieku szkolnym. Chcemy w sposób zrozumiały, adekwatny do ich wieku, za pomocą prostego języka przybliżać im nauczanie Jezusa zawarte na kartach Pisma Świętego. Chcemy pokazywać, co Jezus mówi do nas i jaką drogą chce nas do siebie prowadzić.

Każdego dnia w Ewangelii odnajdujemy historię życia Jezusa, jego naukę, ale także konkretne wskazówki dla naszego życia. Żadna inna książka nie zawiera w sobie takiego bogactwa. Chcemy więc przekazać je naszym dzieciom, bo to jest ta skała, na której będą budować swoje życie. Chcemy także zainspirować i dzieci, i rodziców do rozmowy na temat Ewangelii, a także do jej wspólnego czytania i rozważania.

Krótkie komentarze do codziennej Ewangelii przygotowane przez osoby duchowne i świeckie, w tym także rodziców, mogą towarzyszyć porannej lub wieczornej modlitwie rodzinnej czy indywidualnej. Można włączyć je w samochodzie, w drodze do szkoły, albo w każdym innym dogodnym miejscu i czasie.

Projekt przygotowuje Wspólnota Emmanuel.